Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner


Vad är Ramadan?

 

Ramadan är den nionde månaden i det islamiska året. Det var under månaden Ramadan som profeten Muhammed (saws) tog emot Koranen från Allah (swt)*. Därför är Ramadan en mycket viktig månad för muslimer.

Under Ramadan fastar muslimer varje dag från gryningen (tiden före fajr) till solnedgången (Maghrib). Fasta betyder att man får inte äta eller dricka något från gryningen tills det att solen går ner på kvällen. Man börjar fastan genom att vakna tidigt på morgonen före gryningen och äta ett mål som kallas Suhoor. Sedan äter man och dricker inget från gryningen och tills solen har gått ner på kvällen. Då är det dags att bryta fastan och äta igen. Det mål som man äter då kallas Iftar.

 

Varför fastar vi?

Fastan under Ramadan är en av Islams fem pelare och den är obligatorisk för muslimer enligt Koranen och Profeten Muhammeds sunna.

Allah (swt) säger i Koranen:

"Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - så att ni skall frukta Allah"
[Koranen, al-Baqarah 2:183]

För oss muslimer är Ramadan den viktigaste månaden under hela året eftersom det var under Ramadan som profeten Muhammed (saws) tog emot Koranen. Det var under en natt som heter Lalatul Qadr.

 

Vilka måste fasta?

Fastan är obligatorisk för vuxna muslimer, båda män och kvinnor. Det är inte obligatoriskt för barn att fasta. De börjar fasta när de har nått puberteten. Men många barn börjar prova fasta tidigare. Då blir det lättare för dem att vänja sig vid fastan. Det är bra om de kan prova fasta några timmar eller en dag men så mycket som de kan.

 

Vilka behöver inte fasta?

Följande personer behöver inte fasta:
  • Den som är sjuk.
  • Kvinnor som är gravida.
  • Kvinnor som ammar barn.
  • Gamla som inte orkar fasta.
  • Barn.

De som blir sjuka en eller några dagar under Ramadan får bryta fastan om de inte orkar fasta. Men de ska fasta om de här dagarna som de har missat en annan gång efter Ramadan. Samma sak gäller för de kvinnor som är gravida eller ammar och också för de som är på resa. De som är gamla och inte orkar fasta behöver inte fasta igen senare. De får istället ge mat till en fattig person för varje dag av Ramadan. Och samma sak gäller för den som har en sjukdom som inte kan botas.

Under Ramadan betalar varje muslim en skatt som heter Zakatul Fitr. Den betalar man före Id dagen till fattiga för att de ska köpa mat och kläder till Id.


(*)swt är en förkortning för: "subhanaho wa ta'ala". Det är en mening som används varje gång vi säger eller skriver Allahs namn.

© www.barnskolan.com