Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

 

Iman (Tron)

 

 

Vad är iman?

Ordet iman är ett arabiskt ord som betyder tro på svenska. Iman eller tron är det som muslimer tror på. Det är att tro på Allah och på varje osynlig sak som Allah har berättat om i Koranen. Liksom änglar, profeter, böcker, Domedagen, Jannah (Paradiset) och Jahannam (Helvetet). Änglar, Domedagen, Paradiset och Helvetet är saker som vi inte kan se nu. De är osynliga för oss. Men vi måste ändå tro på dem fast vi inte kan se dem eftersom Allah har nämnt dem i Koranen.

Det som muslimerna tror på är sex saker som kallas Arkanul-iman på arabiska. Arkan är plural vilket betyder pelare på svenska. Singular av arkan är rukn. Man säger alltså Arkanul-iman eller imans pelare. På svenska heter det trons pelare.

Vad är en troende?

Den som har iman, det vill säga som tror på de här sakerna kallas för mu'min. Mu'min heter troende på svenska.

Imans pelare

Kommer du ihåg islams pelare? Islams pelare är fem. Det är de fem saker som en muslim måste göra för att kunna kallas för muslim. Iman eller tron har också pelare men iman har sex pelare. De sex pelarna för iman är:
  1. Att tro på Allah
  2. Att tro på Hans änglar
  3. Att tro på Hans böcker
  4. Att tro på Hans profeter
  5. Att tro på den Sista Dagen
  6. Att tro på det förutbestämda, det som är gott i det och det som är ont i det (Al-Qadar).

Vi måste tro på alla dessa pelare. Nu ska vi förklara vad var och en av de här pelarna betyder. Klicka nu på första pelaren i listan ovan eller på Nästa längst ner

 

Nästa: Att tro på Allah  

 

 


© www.barnskolan.com