Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Islams pelare

Det finns fem saker som varje muslim måste göra, fem plikter. De kallas för Islams pelare.

Varför kallas dem för Islams pelare?

De kallas så eftersom de är viktiga som pelarna i ett hus. Om vi tänker på Islam som om den var ett stort hus så är de här fem viktiga sakerna som pelarna för huset. De bär upp Islam liksom de pelare som bär upp ett hus. Det finns en hadith som beskriver vilka de här pelarna är.

Profeten Muhammed (saw) säger:

"Islam är byggt på fem: Att vittna om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud , att utföra bönen (salat), att ge Zakat (allmosan), att fasta under månaden Ramadan och att göra pilgrimsfärden (Hajj) till huset för den som kan göra det"

Islam har därför fem pelare:

  1. Trosbekännelsen (Shahadah).
  2. Bönen (Salat).
  3. Allmoseskatten (Zakat).
  4. Fastan under Ramadan (Sawm).
  5. Pilgrimsfärden till Ka'ba (Hajj).


Klicka nu på var och en av de fem pelarna i listan ovan för att få en förklaring om vad den betyder.


© www.barnskolan.com