Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Trosbekännelsen (Shahadah)

Så här säger man Shahadah:

”Ash-hadu an la ilaha illallah, Wa ash-hadu anna Muhammadan rasulullah”.

Och på svenska:

"Jag vittnar att det inte finns någon Gud förutom Allah, och jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud”

För att betraktas som muslim måste man säga Shahadah. Det är också den första saken som en person ska göra när personen blir muslim.

Vad betyder Shahadah?

Shahadah eller Trosbekännelsen kan delas upp i två delar:

Den första delen är: Ash-hadu an la ilaha illallah. Den här delen kallas för Tawhid på arabiska. Tawhid betyder Guds enhet på svenska. Det betyder att man erkänner att det bara finns en gud, Allah. Det finns ingen annan gud, bara Allah. Vi dyrkar endast Honom. Det finns ingen som liknar Honom. Han är den enda som man ska lyda.

Allah är skaparen ,det är Han som har skapat universum och människorna, och allt som vi ser i naturen.

Den andra delen av shahada är: Wa ash-hadu anna Muhammadan rasulullah.Och den betyder att man erkänner att Muhammed är Allahs sändebud. Allah har sänt många profeter till människorna före Muhammed (saw) men Muhammed (saw) är den sista profeten och ingen annan kommer efter honom.


När vi erkänner profeten Muhammed som det sista sändebudet betyder också att vi ska försöka följa hans levnadsexempel (hans sunna).


© www.barnskolan.com