Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Etikett vid Hälsning (Salaam)


 

Den islamiska hälsningen-Salaam

Profeten Muhammed (saws) har lärt oss att hälsa varandra på ett artigt och vänligt sätt. När en muslim hälsar på dig ska du besvara hans hälsning på ett likadant sätt eller ännu bättre.


Hur hälsar man?

Det korrekta sättet att hälsa en annan muslim som du möter är genom att säga:

Assalaamu Alaikum


Det finns flera sätt att hälsa på någon:

1. Assalamu alaikum

På svenska betyder det:  Fred vare över er

2. Assalamu alaikum wa rahmatullah

På svenska betyder det:   fred och Allahs nåd vare över er

3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 

På svenska betyder det:   fred och Allahs nåd och välsignelser vare över er


Hur besvarar man en hälsning?

Det finns också flera sätt som du kan besvara en hälsning på:

1. Wa alaikumus salaam

På svenska betyder det:  Och fred vare över er

2. Wa alaykumus salaam wa rahmatullah

på svenska betyder det:  Och fred och Allahs nåd vare över er

3. Wa Alaykumus salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu

Som betyder på svenska:  Och fred och Allahs nåd och välsignelser vare över er

Om du vill få mer belöning från Allah (swt) då ska du svara med den hälsning som har flest ord.


Vem ska hälsa först?

Det finns regler för vem som ska hälsa först:

 Den som åker eller cyklar hälsar på den som går.

 Den som går hälsar på den som sitter.

 Den som är ensam hälsar på de som är i grupp.

 Om två grupper möts ska den mindre gruppen hälsa på den      större.

 Den som är yngre hälsar på den som är äldre.

 Den som kommer hem till sig eller till någon annans hem hälsar när      man stiger in.


Men om båda personerna kommer gående, vem av dem hälsar först?

Den av dem som börjar med att hälsa är den som är bättre och får mer belöning från Allah (swt).

© www.barnskolan.com