Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Allahs 99 namn

Allah är ett arabiskt ord som betyder Gud. Allah är alltså Guds namn. Men Allah har 99 namn, inte bara ett. Det säger profeten Muhammed (saw) i en hadith.Här är hadithen:

Profeten(saws) säger:
"Allah har 99 namn, ett hundra minus ett, den som lär sig dem får en plats i Pardiset".

Här kommer alla de 99 namnen. De kallas för Allahs skönaste namn. På arabiska: Asama-ullahil-Husna.

1  Allah
2  Ar-Rahmaan
3  Ar-Raheem
4  Al-Malik
5  Al-Quddoos
6  As-Salaam
7  Al-Mumin
8  Al-Muhaimin
9  Al-Azeez
10  Al-Jabbaar
11  Al-Mutakabbir
12  Al-Khaaliq
13  Al-Baari
14  Al-Musawwir
15  Al-Ghaffaar
16  Al-Qahhaar
17  Al-Wahhaab
18  Ar-Razzaaq
19  Al-Fattaah
20  Al-Aleem
21  Al-Qaabidh
22  Al-Baasit
23  Al-Khaafidh
24  Ar-Raafi'
25  Al-Mu'izz
26  Al-Muthill
27  As-Samee'
28  Al-Baseer
29  Al-Hakam
30  Al-Adl
31  Al-Lateef
32  Al-Khabeer
33  Al-Haleem
34  Al-Adheem
35  Al-Ghafoor
36  Ash-Shakoor
37  Al-Aliyy
38  Al-Khabeer
39  Al-Hafeedh
40  Al-Muqeet
41  Al-Haseeb
42  Al-Jaleel
43  Al-Kareem
44  Ar-Raqeeb
45  Al-Mujeeb
46  Al-Waasi'
47  Al-Hakeem
48  Al-Wadood
49  Al-Majeed
50  Al-Baaith
51  Ash-Shaheed
52  Al-Haqq
53  Al-Wakeel
54  Al-Qawiyy
55  Al-Mateen
56  Al-Waliyy
57  Al-Hameed
58  Al-Muhsi
59  Al-Mubdi'
60  Al-Mu'eed
61  Al-Muhyi
62  Al-Mumeet
63  Al-Hayy
64  Al-Qayyoom
65  Al-Wajid
66  Al-Maajid
67  Al-Waahid
68  As-Samad
69  Al-Qadir
70  Al-Muqtadir
71  Al-Muqqadim
72  Al-Muakkhhir
73  Al-Awwal
74  Al-Akhir
75  Ad-Dhaahir
76  Al-Baatin
77  Al-Waali
78  Al-Muta'aali
79  Al-Barr
80  At-Tawwaab
81  Al-Muntaqim
82  Al-Afuww
83  Ar-Raoof
84  Maalikul-Mulk
85  Thul-Jalaali-wal-Ikraam
86  Al-Muqsit
87  Al-Jaami'
88  Al-Ghaniyy
89  Al-Mughni
90  Al-Maani'
91  Ad-Dhaarr
92  An-Naafi'
93  An-Noor
94  Al-Haadi
95  Al-Baadee'
96  Al-Baaqi
97  Al-Waarith
98  Ar-Rasheed
99  As-Saboor


© www.barnskolan.com