Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Id-Bönen (Salatul Id)

Id-bönen består av två rak'a. Det är samma bön som man ber under både Id al-Fitr och Id al-Adha. Id-bönen ber man på morgonen den första dagen av Id och man ber den tillsammans med andra i moskén eller en annan stor lokal. Man ber Id-bönen efter att solen har gått upp.

Id-bönen består av två rak‘at precis som morgonbönen (fajr-bönen), men det finns ingen adhan före Id-bönen. Man ber bakom imamen och upprepar vad imamen säger.

 

Så här ber man Id-bönen:

I den första rak’a gör man sju takbir förutom den takbir som man gör i början av bönen. Takbir betyder att man lyfter händerna och säger: Allahu akbar. Det blir alltså åtta takbir i första rak'a innan man läser Koranen. Sedan läser man sura al-Fatiha och en kort sura efteråt.

I den andra rak’a gör man fem takbir förutom den takbir som man gör i början. Det blir alltså sex takbir som man gör annan man läsar Koranen. Sedan läser man sura al-Fatiha och en kort sura efteråt.

När bönen är slut sitter alla för att lyssna på en khutba som imamen läser.

En annan sak som man brukar göra under Id är att säga Id-takbirat. Så här säger man:

Allahu-Akbar, Allahu-Akbar, Allahu-Akbar. La ilaha illallah. Allahu-Akbar, Allahu-Akbar. Wa-lillahil hamd

På svenska betyder det: (Allah is större, Allah is större, Allah är större. Det finns ingen gud än Allah. Allah är större, Allah är större. Pris tillkommer Allah).


© www.barnskolan.com