Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Hadithböckerna

Vi lärde oss tidigare att profetens sahaba, må Allah vara nöjd med dem har berättat många Hadither om profeten (saws). De sahaba som kunde Haditherna hade de lärt sig dem utantill. Många år efter profetens död (saws) skrevs Haditherna i olika böcker.

De mest kända av de Hadithböckerna är sex böcker. De kallas: De sex korrekta böckerna. På arabiska kallas dem: As-Sihah as-sitta.

De sex korrekta Hadithböckerna är

  1. Sahih Al-Bukhari. Den skrevs av en man som hette Al-Bukari.
  2. Sahih Muslim. Den skrevs av en man som hette Muslim.
  3. Sunan Abu Dawud. Den skrevs av en man som hette Abu Dawud.
  4. Sunan At-Tirmidhi. Den skrevs av en man som hette At-Tirmidhi.
  5. Sunan Al-Nasaii. Den skrevs av en man som hette An-Nasaii.
  6. Sunan Ibn Maja. Den skrevs av en man som hette Ibn Maja.

Den viktigaste av alla de här böckerna är Sahih Al-Bukhari. Den näst viktigaste är Sahih Muslim.

De här sex böckerna innehåller tusentals Hadither. När man läser en Hadith så brukar det stå från vilken bok Hadithen är hämtad. Om det t.ex står (Al-Bukhari) eller (Sahih Al-Bukhari) så betyder det att Hadithen är från boken Sahih Al-Bukhari.


© www.barnskolan.com