Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Zakat

 

 

Vad är zakat?

Zakat är den tredje pelaren av Islams fem pelare. Den är en obligatorisk allmosa som betalas av de rika till fattiga och behövande människor.

 

Varför ska man betala zakat?

Det är Allah (swt) som har gjort det obligatoriskt att de rika ska ge zakat till de fattiga och andra. När man batalar zakat så lyder man Allah (swt) och man får belöning för det. Det är obligatoriskt att ge zakat eftersom zakat är en av islams pelare och är därför obligatorisk liksom bönen och fastan av Ramadan. Allah (swt) behöver inte våra pengar. Och när vi ger zakat hjälper vi våra bröder och systrar som behöver den och vi får belöningar acv Allah för det.

Ordet zakat betyder rening så om man betalar zakat renas man och det gör att man blir ren och pengarna också. Och man blir generösare och blir van att ge till behövande och hjälpa dem. När man betalar zakat tänker man inte på att få något tillbaka från de som får hjälpen, men man får en stor belöning för det av Allah. Det gör också så att de fattiga inte blir avunsjuka på de rika. Zakat stärker också bandet mellan muslimerna och gör att man bryr sig om varandra.

 

För vilka tillgångar ska man betala zakat?

Man ska betala zakat på Guld, silver, handelsvaror, djur: kameler, kor och får, och jordbruksprodukter: frukt, bär, grönsaker osv.

 

Vem ska betala zakat?

 • Varje muslim, man eller kvinna som har en viss summa pengar eller en viss mängd av tillgångar (eller förmågenhet) måste betala zakat. Den här summan kallas Nisab.


 • Och man betalar zakat bara på de tillgångar som man har sparat, som inte rört på ett helt år. Då betalar man zakat på dem i slutet av året. Men på jordbruksprodukter betalas zakat när de skördas och inte i slutet av året.

Hur mycket zakat betalar man?

Det finns olika typer av zakat
 • Zakat på pengar: Man betalar 2,5% i zakat om man har pengar som motsvarar 85 gm guld och ett år har gått sedan man har haft de här pengarna.


 • Zakat på handelsvaror: Den som tjänar pengar på att köpa och sälja varor (saker) ska han betala zakat på de här pengarna. Då betalar han 2,5% zakat på pengarna om ett år har gått sedan han tjänade de här pengarna och har kvar dem.


 • Zakat på djur:

 •     - Om man har ett visst antal djur ska man betala zakat på dem. Dvs om antalet har nått ett antal som kallas nisab.


      - Nisab för kameler t.ex är 5. Det betyder om man har 5 kameler eller fler ska man betala zakat på dem. Om man har mindre än 5 batalar man ingen zakat.      - Nisab för kor är 30. Det betyder att man batalar zakat på kor om man har 30 kor eller fler. Om man har mindre än 30 batalar man ingen zakat.


      - Nisab för får är 40. Det betyder att man batalar zakat på får om man har 40 får. Om man har mindre än 40 batalar man ingen zakat.

 

Till vem ska zakat betalas?

Islam har angett till vilka Zakat ska betalas. Detta står i sura Al-Tawba, vers 60. Allah (swt) säger:

 

Allmosorna är endast för de fattiga och de behövande och de som är anställda för att samla in dem och för de vars hjärtan man vill ska dras (till islam) och för frisgivning av slavar och för de som har lån och för kampen för Allahs sak och för den resande främlingen (den som är på resa i ett främmande land och som behöver hjälp).
Detta är en plikt som är satt av Allah. Och Allah är Allvetande, Vis
.

 

Det finns alltså åtta kategorier (typer) av muslimer som man kan betala zakat till, och de är:

 1. De fattiga: de som inte har pengar eller inkomster, eller de har som för lite pengar som inte räcker till deras grundläggande behov (mat, kläder etc.).


 2. De behövande: de är bättre än de fattiga men de har inte så mycket pengar som kan räcka till deras grundläggande behov (mat, kläder etc.).


 3. De som arbetar med att samla och dela ut zakat.


 4. Till nya muslimer (konvertiter).


 5. Till den resande främligen: den som har rest till ett annat land och har fastnat där eftersom han inte har pengar för att återvända till sitt land.


 6. Till de som har lån (skulder) som de inte kan betala tillbaka.


 7. Till de muslimer som kämpar för Allahs sak, och som genom forskning, studier eller spridning av islam arbetar för Allahs sak.


 8. För att frigöra slavar, fångar och krigsfångar.


© www.barnskolan.com