Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Varför behöver vi profetens Sunna och Hadither?

När vi vill veta något om vår religion var ska vi leta för att hitta svaret? Och om vi vill veta hur en muslim bör uppföra sig, hur kan vi veta det?

Jo, det första vi gör är att vi går först till Koranen för att leta efter det som vi vill veta. Men allting är inte förklarat i Koranen. Därför går vi till Haditherna om vi inte hittar något i Koranen.

Därför finns haditherna. De förklarar många saker i Koranen och gör att vi kan förstå Koranen bättre. Så om vi vill veta svaret på en fråga går vi till Koranen. Om vi inte hittar svaret där går vi till profetens sunna, alltså Haditherna. Till exempel står det i Koranen att vi ska be (göra salat) men det står inte där hur många gånger om dagen vi ska be. Därför har profeten(saw) berättat i Hadith att vi ska be fem gånger om dagen.

Det här betyder att den första källan om Islam är Koranen och den andra källan är Profetens Sunna.


© www.barnskolan.com