Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Hadith och Sunna

Förutom Hadith finns det ett annat ord också som heter Sunna. Hadith och Sunna är två ord som liknar varandra men de betyder inte exakt samma sak.

Vad är Sunna då och vad är Hadith? Vad är skillnaden mellan dem?

Vad är sunna?

Sunna är ett arabiskt ord som betyder väg eller stig. Profetens Sunna (saw) betyder profetens livsstil eller levnadssätt. Alltså hur han levde sitt liv. Det betyder vad han gjorde under sitt liv, vad han sade och vad han gillade och inte gillade.

Vad är Hadith?

Hadith är också ett arabiskt ord. Det betyder berättelse. Hadith är en berättelse om vad profeten sade, vad han gjorde och vad han gillade och inte gillade. Vi vet att profeten gillade och gjorde bra saker. Han var snäll och vänlig mot andra. Han pratade inte illa om andra personer. Han hjälpte fattiga människor och han sade aldrig fula ord.

Men hur vet vi det här och mycket annat om profeten?

Jo, vi vet allt det här om profeten (saw) och vi har lärt oss mycket om vår religion Islam genom att läsa Hadither.

Vem har berättat de haditherna för oss?

Det har profetens sahaba berättat för oss. Sahaba är de personer som såg profeten Muhammed (saw) och trodde på honom och som dog som muslimer. Sahaba är ett arabiskt ord. På svenska säger vi profetens följeslagare. Sahaba är plural och Sahabi är singular, det vill säga en. Profetens sahaba har berättat mycket om hur profeten levde, vad han gjorde, vad han sade om olika saker och om vad han gillade.

Vi älskar profeten Mohammed (saw) och vi försöker efterlikna honom . Det betyder att vara och göra som han gjorde.

Så om vi vill veta vad profeten gjorde och vad han sade om olika saker ska vi läsa Hadither.
Han sade alltid saker som är bra för oss. Han gjorde och gillade alltid bra saker.


© www.barnskolan.com