Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Berättelsen om profeten Nuh (Noa)

Koranen berättar om profeten Nuh (as)(*) och om hur han fortsatte i niohundrafemti år att uppmana sitt folk att dyrka Allah men bara en liten del av dem blev troende och följde honom.

Världen före Nuh (as)

Människorna under Adams tid (as) var troende. De dyrkade Allah och lydde honom. Efter Adams död och många år innan profeten Nuh (as) föddes levde fem män som hette: Wadd, Suaa, Yaghuth, Yaooq och Nasr. De var goda och rättfärdiga män så folk tyckte om dem. Och när de här männen dog byggde människorna statyer av dem för att inte glömma dem.

Många år gick och de som byggde statyerna dog och deras barnbarn trodde att det något speciellt med de fem statyerna. Satan (djävulen) viskade till dem att de ska dyrka statyerna och göra dem till sina gudar. Och så började folket dyrka de här statyerna som deras förfäder hade byggt. Men det fanns en man bland dem som inte gjorde som de andra. Han hette Nuh (Noa). Nuh dyrkade inte statyerna. Han trodde på att det finns en enda Gud, Allah.

Allah(swt) valde Nuh som en profet och skickade honom till sitt folk för att uppmana dem att sluta dyrka statyer (avgudar) och att bara dyrka Allah(swt). Nuh (as) kallade människorna till att dyrka Allah, för det är Han som är den enda guden och skaparen och det finns ingen annan gud än Allah.

Nuh varnade dem och sade:

”Mitt folk, dyrka Allah för det finns ingen annan gud än Allah. Jag är rädd för att ni ska bli straffade hårt av Allah (swt) på domedagen ”.

Men de flesta lyssnade inte på honom och brydde sig inte om vad han sade. Bara en liten del av dem trodde på honom, det var de som var fattiga och enkla människor. Men de mäktiga och de rika trodde inte på det som Nuh sade och de fortsatte vara otroende. De sade till Nuh att han var bara en människa som de andra så varför ska de tro på att han var en profet? När de otroende människorna såg att fattiga och enkla människor började tro på det som Nuh(as) berättade kom de till honom och bad honom att avvisa de här människorna. De sade:

”Om du vill att vi ska tro på dig och dyrka Allah så ska du avvisa de fattiga människorna”.

”Vi vill inte vara tillsammans med dem. Vi är rika och mäktiga och de är fattiga och svaga”. Men Nuh (as) vägrade och sade att Allah inte accepterar det de vill att han ska göra mot de fattiga, för de är troende människor”. Nuh sade till dem att när han bad dem att tro på Allah så var det för deras skull. Det var bra för dem själva om de blev troende. Han själv hade ingen nytta av det och han ville inte ha pengar eller något annat från dem för det han gjorde. Det är Allah (swt) som belönar honom för det som han gör.

Nuh (as) var en god och vis människa. Han talade alltid på ett snällt sätt och var tålmodig. Han försökte hela tiden att övertala dem så att de skulle tro på Allah men de vägrade de blev mer envisa och trodde inte på något som Nuh sade. De började hota och trakassera honom. De sade till Nuh:

”Vi är trötta på ditt prat och på allt som du diskuterar med oss, så om du talar sanning be då din gud att straffa oss” Och Nuh (as) fortsätter med att prata och kalla sitt folk till att dyrka Allah. Han kallade dem varje dag och varje natt, år efter år utan att tröttna. Många, många år gick och Nuh (as) fortsatte med stort tålamod att uppmana sitt folk att tro på den enda guden, Allah (swt). Men de som trodde på honom och blev troende var inte så många.

Till slut uppenbarade Allah för honom Allah för honom att det ingenting hjälpte med de här onda människorna och att inga fler kommer att bli troende. Då bad Nuh (as) Allah (swt) att Han skulle förgöra (döda) de otogna.

Nuh bygger en båt

Allah bestämde att en översvämning kommer att döda alla de som var otroende och han befallde Nuh att bygga en båt som skulle rädda honom, och de som var troende. Allah visade Nuh hur han skulle bygga båten.

Nuh började bygga båten . Den var en stor båt. Många av de otroende kom för att titta på när Nuh bygga båten. Då frågade de Noa: ”Det är torrt här och det finns inga floder eller hav i närheten”.

”Hur kommer den här båten att segla då, Noa?”

”Kommer den att segla på land?”.

”Var är vattnet som din båt kan gå i? Och så skrattade de så mycket som de orkade. Båten låg långt från närmaste flod eller hav.

”Noa har blivit galen”, sade de.

Och de hånade honom och sa:” Har du blivit snickare efter att du var en profet?”.

Båten blev färdig och Noa väntade på order från Allah.

Översvämningen

När tiden var inne fick Noa order från Allah att gå in i båten tillsammans med alla de som var troende. Det är bara de som kommer att bli räddade av Allah. Allah andra kommer att drunkna och dö. Nuhs fru var inte med honom eftersom hon inte var troende. Allah befallde Nuh att han skulle också ta med sig två av varje slags djur och fåglar, en hane och en hona.När alla de som skulle vara med i båten gick in började det falla regn från himlen och samtidigt kom vatten ut ur jorden. Snart täckte vattnet jordytan och gick in i husen och fyllde dem.

Människorna blev livrädda, de lämnade sina hem och klättrade på träd och kullar. Men regnet fortsatte falla ner och vattnet fortsatte komma ut från jorden hela tiden. Det blev en väldig översvämning, en översvämning som ingen hade sett eller kommer att se.

En av Nuhs söner var otroende och ville därför inte vara med i båten. När Nuh såg honom bad han honom lämna de otrogna och onda människorna och komma ombord på båten för att bli räddad. Men sonen ville inte och svarade att han skulle rädda sig genom att klättra på ett berg och ta sig till toppen. Nuh sade till honom att ingen kunde rädda sig från Allahs straff. ”Bara de som är i båten kommer att bli räddade av Allah”, sade Nuh. Men sonen lyssnade inte på sin far. Och vattnet steg högre och högre tills det täckte husen och bergstopparna och Nuhs son drunknade.

Och vattnet steg högre och högre tills det täckte husen och bergstopparna och Nuhs son drunknade. Vattnet stod över allt. Det blev ett mycket stort hav och alla människor drunknade och dog och allt på jorden utplånades förutom Nuh och de människor, djur och fåglar som var med honom i fartyget. Båten flöt på vattnet.Runt omkring det fanns det vatten, bara vatten och ingenting annat.

Översvämningen fortsatte en tid och fartyget fortsatte sin resa. Sedan gav Allah (swt) order till himlen att sluta regna och till jorden att svälja vattnet. Vattnet sjönk och båten landade på ett berg som heter Aljodi.

Nuh och hans folk lämnade båten och släppte alla djuren och fåglarna. De spred sig på jorden och livet började på nytt.

 


(*) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna. För profeten Muhammed säger vi (saws).


© www.barnskolan.com