Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Etikett i moskén

 

 Ha på dig rena och fina kläder när du går till moskén.

 Ta av dig skorna innan du går in och ställ dem i skohyllan       eller på den plats som är avsedd för skor.
 Gå in i moskén med din höger fot först och säg den här       åkallan (dua):

"Allahumma iftah li aboaaba rahmatik"

      Det betyder:

"O Allah, öppna för mig dörrarna till Din barmhärtighet"


 Innan du sätter dig ner inne i moskén be en salat som       heter ”Tahiyyatul Masjid ”.Den här bönen består av två       rak’at och den är en hälsning till moskén. Men glöm inte att       göra wudu (tvagning) först om du inte har gjort det       hemma.

 Passera inte framför någon som ber.

 När du ber blockera inte vägen för andra som passerar.
      Om du t.ex. utför din salat vid ingången förhindrar du       andra från att komma in.

 Hoppa inte över andras axlar för att gå till en ledig       sittplats längre fram. Sätt dig på den närmaste plats som       är ledig.

 Skrik inte inne i moskén och höj inte din röst när du pratar.

 Om du läser Koran läs tyst för att inte störa de som ber       eller de som också läser Koran.

 Glöm inte att stänga av mobiltelefonen i moskén.

 Undvik att äta något med stark lukt strax innan du går till       moskén. Om du till exempel har ätit vitlök kommer lukten       att störa andra som finns i moskén. Den stör änglarna       också.

 När du lämnar moskén gå ut med din vänster fot först och       säg den här åkallan (dua):

"Allahumma inni as-aloka min fadhlik"

      Det betyder: 

"O Allah, jag ber om Din godhet"© www.barnskolan.com