Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Hajj (pilgrimsfärden till Ka'ba)

 

Vad är Hajj?

Hajj är den femte och sista pelaren av islams pelare. På svenska säger man pilgrimsfärden (eller vallfärden). Varje muslim måste göra pilgrimsfärden till en gång i livet. Man gör Hajj under månaden Thul-Hijja som är den tolfte månaden i den islamiska kalendern.

Under Hajj samlas miljoner muslimer från hela världen på samma plats och under samma tid. De kommer till Mecka för att de lyder lyda Allah och utföra Hajj. De träffas och lär känna varandra.

Alla gör samma saker och männen har likadana kläder. Alla män klär sig i vita och enkla kläder, oavsett om man är rik eller fattig, färgad eller vit. Det finns ingen skillnad mellan rika och fattiga, vita och svarta, alla är lika. Alla koncentrerar sig på att dyrka och lyda Allah (swt), göra mycket duaa och de ber Allah om förlåtelse för sina synder.

Vem ska utföra (göra) Hajj?

Det är obligatoriskt (ett måste) för varje vuxen muslim, man eller kvinna, att utföra (göra) hajj en gång i livet, om han(eller hon) har god hälsa (är frisk) och har råd med kostnaderana (pengar) för resan. Man ska göra Hajj så snart man har en chans att göra det.

Hajj är inte obligatorisk för barn.

Om en muslim har svårt att göra Hajj själv, eftersom han eller hon är för gammal eller sjuk kan han eller hon skicka någon annan för att utföra Hajj för honom eller henne.

Fördelarna (nyttan) med Hajj

Vad är det som är bra med hajj?
Vad får vi för nytta av hajj?

Det finns många fördelar med pilgrimsfärden, både religiösa och världsliga fördelar:

De religiösa fördelarna är de som är bra för vår religion. De som vi får nytta av på domedagen. De världsliga fördelarna är de fördelar som man har nytta av i det här livet.

De religiösa fördelarna: Hajj är en av de bästa handlingar som man gör för att närma sig Allah. Vi lyder Allah när vi gör hajj och detta gör att Han blir nöjd med oss. Och Allah (swt) förlåter alla synder för den som har utfört hajj om han eller hon har gjort det för Allahs skull(swt) och har gjort sin hajj på ett korrekt sätt. I en hadith säger profeten(saws):

En accepterad pilgrimsfärd har ingen annan belönig än paradiset

Hadithen betyder att den som gör hajj på ett sätt som gör att Allah hans hajj, då kommer alla de synder som han har gjort försvinna. Allah förlåter då alla de synder som han har gjort.

Men när blir vår pilgrimsfärd accepterad av Allah?

En accepterad pilgrimsfärd är den som är felfri från synder och den görs för Allahs skull. Det betyder att vi ska akta oss under hajj från att göra synder, fel saker, skada andra eller bråka och säga fula ord. Den betyder också att vi gör vår hajj bara för Allahs skull och inte för att andra ska prata om det och berömma oss för att vi har gjort. Dessutom ska man följa de regler som finns för hajj så att man gör hajj på ett korrekt sätt.

När vi har gjort vår hajj på det här sättet blir vår hajj accepterad av Allah (swt) och Allah belönar oss då med paradiset.

Det finns andra stora belöningar för hajj. De belöningarna kan man bara får där i hajj och ingen annanstans. Till exempel: En bön som man ber i Al-Masjid al-Haram i Mecka räknas som hundra tusen böner, och en bön i profetens moské i Madina räknas som ett tusen böner.

De världsliga fördelarna är att man träffar andra muslimer från andra länder. Man pratar med dem lär känna dem. Man kommer dessutom att möta lärda personer som man kan fråga om religionen och man lär sig på det sättet mer om islam.

Att göra pilgrimsfärden får vi alltså nytta av i både det här livet och i nästa liv (livet efter döden).

Hur utför vi Hajj?

När man vill göra hajj ska man se till att de pengar som man användar för resan är halal. Här nedan ska ta upp det vanligaste sättet att göra pilgrimsfärden.

Det finns regler och bestämmelser för hur man ska göra hajj steg för steg. De kallas för Hajj- Ritualer (Manasik al-Hajj på arabiska).

Här nedan kommer en beskrivning på hajj-ritualerna, alltså hur man gör hajj steg för steg.

1. Ihram:

Det första som man gör när man har lämnat sitt land och närmar sig Mecka är att stanna först vid ett speciellt ställe före Mecka innan man är framme i Mecka. Stället kallas Miqat. Där tar Männen ett bad och tar på sig speciella hajjkläder som kallas ihram-kläder. Ihram-kläderna är två vita tygstycken, en överdel som kallas izar och en underdel som kallas rida. Izar täckar kroppens överdel och rida underdelen från midjan och neråt.
Kvinnorna också duschar, om de vill (valfritt), men de behöver inte ha på sig ihramkläder som männen. De kan ha vanliga kläder som täcker hela kroppen och som inte visar kroppsformerna. Kvinnor ska täcka hela kroppen förutom händerna och ansiktet.Sedan uttalar man (säger) sin avsikt. Det innebär att man säger högt varför eller vad man har för avsikt med resan.
Man säger avsilkten genom att säga: "Labbaika Umra".

Därefter börjar man recitera (läsa högt)Talbiya. Så här reciterar man talbiya: (reciterar betyder "man läser högt")

Labbaik, Allahumma. Labbaik.
Labbaika la sharika laka. Labbaik.
lnnal-hamda wan-n'imata laka wal-mulk.
La sharika lak


Det betyder på svenska:

"Här är jag till din tjänst, o Allah, här är jag.
Här är jag, Du har ingen partner, här är jag.
Sannerligen är lovprisningen, äran och makten Din.
Du har ingen partner
."

Klicka på pilen nedan för att lyssna på Talbiya:

När pilgrimen har tagit på sig ihram-kläderna och har sagt sin avsikt så betyder det att pilgrimen gått in i Ihram-tillståndet. Den som är inne i tillståndet Ihram kallas Muhrim.

Det är förbjudet att göra följande saker under ihram:
  1. Att klippa håret.
  2. Att klippa naglarna.
  3. Att använda parfym. Tvål och schampo som man använder ska vara utan parfym.
  4. Att jaga och döda vilda djur. Men man får döda skadliga djur och insekter som t.ex skorpioner.
  5. Männen får inte ha sydda kläder på sig.
  6. Kvinnor får inte ha handskar och inte täcka ansiktet med niqab. Niqab liknar hijab men den täcker även ansiktet (hijab täcker inte ansiktet).
Pilgrimen fortsätter nu sin resa mot Kaba och reciterar Talbiya med jämna mellanrum tills man kommer fram till Kaba, då slutar han recitera Talbiya.

2. Tawaf al-Qudum:

 Kaba är Allahs hus. Det är muslimernas Qibla,  det betyder att när man gör sina dagliga böner  vänder man sig mot Kaba.
 Kaba liknar en kub och det ligger i en moské  som heter Al-Masjid al-Haram (Den heliga  moskén).
 Al-Masjid al-Haram ligger i Mecka.

När pilgrimen kommer fram till Al-Masjid al-Haram så slutar han med att recitera Talbiya. Nu är det dags att göra Tawaf (rundvandringen kring Kaba).

Tawaf betyder att man går sju gånger runt Kaba. Man ska ha wudu för att göra Tawaf. Pilgrimen börjar sin Tawaf vid den svarta stenen (al-Hajar al-Aswad på arabiska) som ligger i ett av Kabas fyra hörn.

Man börjar Tawaf genom att gå till den svarta stenen och kyssa den om det är möjligt utan att trängas och knuffas eller skada sig eller andra pilgrimer. Om det är svårt att gå tillräckligt nära för att kyssa den svarta stenen kan man röra den med sin hand. Om det är svårt att nå den svarta stenen för att kyssa eller röra den så räcker det med att lyfta upp höger hand på den plats där man står och peka mot den svarta stenen säga: Allahu akbar som betyder på svenska(Allah är större).

Nu kan pilgrimen börja med sin Tawaf, det vill säga gå sju varv (rundor) runt Kaba. Vid Tawaf ska man hela tiden ha Kaba på sin vänstra sida.

Vad gör man under Tawaf?
 - Under Tawaf bör man göra mycket duaa och dhikr. När pilgrimen varje gång når det fjärde hörnet i Kaaba (det heter Rukn al-Yamani), rör han den med höger hand eller båda händerna,
 - Och när han går mellan Rukn al-Yamani och den svarta stenen, kan han läsa följande dua:

Rabbana aatina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina athaban-nar


Och det här betyder på svenska:

Vår Herre! Ge oss det goda i detta liv och det goda i nästa liv, och skydda oss från eldens straff

När man är tillbaka vid den svarta stenen har man då gjort ett varav (en runda). Då gör pilgrimen precis samma sak som han gjorde i början av första varvet. Pilgrimen lyfter upp höger hand, pekar mot den svarta stenen (om det är svårt att kyssa eller röra den) och säger: Allahu akbar och därefter börjar han med sitt andra varv runt Kaba. Så här gör man tills man har gått runt alla sju varven. Då är pilgrimen klar med Tawaf.

Denna Tawaf som pilgrimen gör när han första gången kommer till Kaba kallas Tawaf al-qudum vilket betyder Ankomstens Tawaf eller Välkomstens Tawaf.

Vad ska man akta sig för under Tawaf?:
Att se till att inte knuffa andra, bråka med någon eller besvära någon genom att trängas, säga svordomar eller fula ord.

3. Bön vid Maqam Ibrahim

 När man är klar med alla sju varven runt Kaaba går  man till Maqam Ibrahim (Ibrahims plats)och står  bakom den och ber en bön på två raka. Om det är  mycket folk där och det är svårt att be där kan man  be den här bönen på vilken plats som helst i den  heliga moskén (Al-Masjid al-Haram ).

 


4. Zamzam-vatten:

Därefter går pilgrimen till Zamzam-brunnen och dricker så mycket vatten han kan. När man dricker zamzam-vatten bör man göra duaa. Pilgrimen kan göra vilken duaa han vill, t ex för att bli botad från en sjukdom, etc.
Det finns också en speciell duaa för när man dricker Zamzam-vatten. Den är:

Allahumma inni as-aluka ilman nafi-an wa rizqan wasi-an wa shifa-an min kulli daa'

På svenska:

O Allah! Jag ber dig om nyttiga kunskaper, rikligt uppehälle, och ett helande från varje sjukdom


5. Saii mellan Safa och Marwa:Nästa steg är saii, vandringen mellan kullarna Safa och Marwa. Man ska vandra sju gånger fram och tillbacka mellan de två kullarna Safa och Marwah. Det här kallas för Saii. Saii mellan Safa och Marwa påminner oss muslimer om hur Hajar (Hagar), Ismails mor sökte efter vatten då Ibrahim (as)fick lämna de just där.

Under Saii gör man också mycket duaa.


© www.barnskolan.com