Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Bönen (Salat)

Vad är salat (bön)?

Bönen (salat på arabiska) är den andra pelaren av Islams pelare. Den kommer efter Shahadah (Trosbekännelsen på svenska) som är islams första pelare. Bönen är obligatorisk för varje vuxen muslim.

Bönen hjälper oss att komma närmare Allah (swt). För när vi gör bön fem gånger om dagen gör det här att vi kan alltid tänka på Allah och minnas Honom.

Varför gör vi salat?

Vi gör bön först och främst för att Allah (swt) har beordrat oss att göra det. Bönen är en form av dyrkan. Det betyder att det är ett sätt för oss att visa att vi dyrkar och underkastar oss Allah (swt). Och det är också ett sätt att visa att vi är muslimer och att vi vill leva som Allaah har bestämt. Allah har befallt oss att göra våra böner i tid. När vi gör våra böner regelbundet och i tid betyder det att vi lyder Allah (swt).

I Koranen, sura An-Nisa', vers 103 säger Allah (swt):

" Förrätta bönen. Bönen är för de troende knuten till bestämda tider"

Vilket betyder att bönen är obligatorisk för de som är troende och man ska be på de tider som bönerna har. Bönen lär oss ordning och renhet eftersom det är något som vi gör regelbundet och vi måste vara rena i både kropp och kläder när vi sak be. Bönen lär också oss att respektera och hålla tider eftersom bönerna måste göras vid bestämda tider.

Bönen är en av de viktigaste plikterna för en muslim

Bönen är så viktig att en muslim får aldrig hoppa över en bön någon gång. En muslim behöver till exempel inte fasta om han är sjuk. Man kan då fasta de dagar som man har missat senare när man är frisk. Och man behöver inte betala zakat om man är fattig och inte heller göra Hajj om man inte har pengar för resan eller är sjuk. Men när det gäller bönerna så ska man alltid göra dem även när man är sjuk, svag, gammal eller fattig. Normalt gör vi våra böner stående, men om man till exempel är sjuk eller gammal och inte kan stå upp, så får man sitta ner och be sittande. Om man är mycket sjuk och inte kan sitta heller så får man ligga ner och göra bönen liggande. Om man inte alls kan göra rörelserna så får man göra sin bön genom att bara röra på ögonen. Allah har inte gjort det svårt för oss, Han är Den Mest Barmhärtige. Så bönen kan aldrig försummas utan den alltid ska göras.

Det finns obligatoriska böner och också frivilliga böner

Obligatoriska böner är de böner som man måste be fem gånger om dagen. Förutom de fem dagliga bönerna finns det också frivilliga böner. De är inte obligatoriska men om man gör dem får belöning av Allah. Exempel på frivilliga böner är sunnah böner som man gör före eller efter en obligatorisk bön.

De fem obligatoriska bönerna är:

 1. Fajr-bönen (Gryningsbönen). Fajr börjar vid gryningen (tidigt på morgonen) och slutar när solen går upp. Fajr-bönen består av två rak‘at.
 2. Dhuhr-bönen (Middagsbönen). Dhuhr börjar strax efter mitten av dagen och slutar när eftermiddagsbönen börjar. Dhuhr består av fyra rak‘at.
 3. Asr-bönen (Eftermiddagsbönen). Asr börjar på eftermiddagen och slutar när solen går ner. Asr består av fyra rak‘at.
 4. Maghrib-bönen (Solnedgångsbönen). Maghrib börjar när solen har gått ner och slutar när det börjar bli mörkt. Maghrib består av tre rak‘at.
 5. Isha-bönen (Kvällsbönen). Isha börjar när det har blivit mörkt och slutar före gryningen. Isha består av fyra rak‘at.
Det är mycket viktigt att man gör bönen i tid och inte fördröjer den.

Bönen består av ett antal rak‘at. En rak‘a består av en del rörelser med Koranläsning. Man läser också andra saker, till exempel takbir. Takbir betyder att man säger Allahu akbar.

När man gör Fajr, Maghrib och Isha så läser man Koranen högt i de två första rakát och under resten av de rak‘at som är kvar läser man tyst genom att bara röra på munnen.

Innan man börjar be måste man ha wudu. Wudu heter tvagning på svenska. Wudu betyder att man tvättar händerna, ansiktet, munnen, näsan, armarna, stryker huvudet, och tvättar föttenrna.


Bönens vilkor

Det finns vilkor som vi ska följa för att vår bön (salat)ska vara korrekt. Här är några av dem:

 • Renhet. Man måste vara ren i kroppen och har rena kläder på sig. Och den plats man ber på måste också vara ren.


 • Man måste ha wudu.


 • Att tiden för bönen har börjat (kommit).


 • Man måste vara vänd mot Qibla när gör salat. Qibla betyder riktnigen mot Kaba. Det betyder att man ska vända oss mot Kaba i Mecka när vi ber.


 • Att ha rätt kläder på sig när man ska göra salat. kläderna ska täcka de delar av kroppen som inte ska visas. De delar i kroppen som behöver täckas kallas Aura på arabiska.

  Mannens aura är den del av kroppen som ligger mellan naveln och knäna. Så männen ska vara klädda så att inget mellan naveln och knäna visas.

  Kvinnans aura är hela kroppen utom anskitet och händerna(handflatorna). Så kvinnorna ska vara klädda så att kläderna inte visar någon del av kroppen förutom ansiktet och händerna


 • Avsikten med bönen. Det betyder att man ska ha klart för sig vilken bön man ska göra och vad syftet är med bönen. Avsikten ska man ha i hjärtat. Innan man börjar med bönen ska man alltså klagöra och besluta i sitt hjärta och i tanken vilken bön det är som man gör och varför ber man. Man uttalar (säger) inte avsikten med ord utan man ska ha den bara i hjärtat. Avsikten heter niyyah på arabiska.

  Till exempel: om du ska göra fajr (gryningsbönen) så ska din avsikt vara att du i hjärtat och i tanken klargör att du vill göra fajr bönen och att du gör den här bönen för Allahs skull (för att du lyder Allah, för det är Han som beordrat dig att be). Det här är då avsikten (niyyah) med bönen som du ska ha innan du börjar med bönen. På samma sätt kan du ha rätt niyyah för de andra bönerna också. För Dhuhr till exempel ska avsikten vara att du klargör att du ska göra dhuhr bönen och för Allahs skull (för att du lyder Allah). Men det här, alltså niyyah, behöver som sagt inte sägas med ord och inte heller uttalas högt. Det räcker att du har det beslutet i ditt hjärta och tanke när du står upp för att be. Niyyah ska man ha inför varje bön.

 

Vilka saker får man inte göra under bönen?

 • Man får inte prata under bönen
 • Man får inte skratta
 • Man får inte äta och dricka under bönen

Vad händer om man missar en bön?

Om man glömmer göra en bön ska man ta igen denna bön så fort man kommer ihåg det. Om man missar en bön på grund av att man sov under den tid som bönen skulle göras ska man ta igen bönen när man vaknar. Så här gör du wudu (Tvagning)
Så här gör du bön (Salat)
Adhan (Kallelsen till bön)
Gruppbön (Salat al-jama'ah)
Bönen i moskén (Masjid)
Fredagsbönen (Salat Al-Jum’a)
Id-bönen


© www.barnskolan.com