Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Id al-Adha?

 

Vad är Id al-Adha?

Id al-Adha är en den andra av de två högtider som muslimer har.

Eid al-Adha firas den 10:e Thul-Hijja efter vallfärden till Mecka (Hajj). Thul-Hijja är den tolfte och sista månaden i den islamiska kalendern.

 

Varför firar vi Id al-Adha?

Ordet Adha betyder offer på svenska. Offer betyder att man slaktar ett djur och ger en del av köttet till fattiga. Man gör detta för Allahs skull. Id al-Adha betyder alltså Offer-högtiden. Vi firar Id al-Adha till minnet av profeten Ibrahim (AS), när Allah testade honom genom att befalla honom att offra sin son Ismail. Ibrahim (AS) gjorde som Allah befallde honom och när han ville offra Ismail skickade Allah ett lamm som han Ibrahim (AS) slaktade i stället för Ismail.

 

Hur firas Id al-Adha?

Man firar Id al-Adha på samma sätt som man firar Id -al-Fitr. Man besöker släkt och vänner. Man tar på sig sina finste kläder och barnen får presenter och pengar.

På första dagen ber man Id-bönen i moskén tillsammans med andra muslimer.

En annan sak som man gör under Id al-Adha är att man offrar ett djur och ger en del av köttet till fattiga. Det här är en sunna som profeten (SAW) brukade göra.


© www.barnskolan.com