Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Den första människan

 

Innan det fanns något annat, fanns Allah (swt)*.

Allah (swt) har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och innan Allah(swt)skapade den första människan skapade Han himlarna och Jorden och Han skapade stjärnorna, solen, månen och alla planeterna. 

Allah skapade haven, skogarna, bergen, floderna och träden. Och Han skapade djuren och fåglarna.

I början fanns det inga människor på Jorden. Allah sade till änglarna** att Han kommer att skapa människor som ska leva på Jorden och ta hand om den. Allah skapade den första människan genom att Han tog lera från jorden. Han gjorde en figur av leran och blåste liv i den. Då blev det en människa. Den första människan var en man. Han hette Adam. Adam var den första profeten.

Sedan befallde Allah änglarna att buga sig för Adam. Alla änglar gjorde som Allah sade utom Iblis (Satan). Iblis var en jinn***.

Det står så här i Koranen [sura2, vers 34]:

"Och när Vi befallde änglarna att buga sig inför Adam föll de ned utom Iblis som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen."

Iblis var högmodig. Han tyckte att han var finare och bättr än Adam eftersom han var skapad av eld men Adam var skapad av lera. Det var därför som han inte lydde Allah och vägrade buga sig för Adam. Därför straffade Allah Iblis och uteslöt honom från Hans barmhärtighet.

I Koranen[sura 7, vers 12] står det:

"När Allah frågade Iblis varför han inte föll ned för Adam, svarade Iblis, “jag är bättre än han; Du har skapat mig av eld, men Du skapade honom av lera."

Allah lärde Adam namnen på allting som fanns. Efter Adam skapade Allah en kvinna som hette Hawwa (Eva). Hawwa var den första kvinnan och hon var Adams fru.

 

Adam och Eva i paradiset

Adam och Eva bodde i paradiset (Jannah). Allah sade till Adam och Eva att de fick äta frukterna från alla träd i paradiset utom från ett visst träd. Allah sade till dem att de inte skulle närma sig det trädet och inte äta trädets frukt. De lydde Allah och gjorde som Allah hade sagt till dem.

Satan var arg och avundsjuk på Adam och Hawwa. Han hatade dem eftersom de var orsaken till att han blev utkastad från Allahs barmhärtighet. Därför ville Satan hämnas på och göra så att de uteslutas från paradiset.

En dag kom Satan till Adam och försökte övertala honom att äta frukt från det förbjudna trädet. Han sade till Adam om han och Hawwa åt frukt från trädet skulle de då leva för alltid och aldrig dö. Adam ville inte lyssna på Satan och han lydde Allah och ville därför inte närma sig det förbjudna trädet.

Men Satan gjorde ett nytt försök för få Adam och Hawwa att äta frukt från trädet. Han svor att han var en vän till dem och att han ville ge dem ett gott råd.

Den här gången lyckades Satan lura dem och Adam och Hawwa smakade av trädets frukt och glömde vad Allah hade sagt till dem. Men så snart de gjorde det ångrade de sig. De visste att de hade gjort ett misstag eftersom de lydde Satan och åt den förbjudna frukten. De bad Allah att fölåta dem. Allah förlät dem men Han sa att de måste lämna paradiset och leva på jorden istället.

Från den dagen är Satan människornas värsta fiende och han försöker göra allt för att lura oss människor eftersom vi alla är Adams barn. Han vill få oss att synda och göra onda saker och inte lyda Allah. På det sättet kommer vi att hamna i helvetet och det är det som Satan vill. Men Satan har ingen kontroll över de som lyder Allah och är goda muslimer.

Vi vet att satan är vår fiende och vi ska aldrig lyssna på honom och låta oss luras av honom. Vi lyder Allah och gör det som Han vill att vi ska göra.

Adam och Hawwa levde länge på Jorden. De fick många barn. Dessa barn fick också många barn, som hade många barnbarn. Barnen och barnbarn till Adam och Hawwa flyttade till olika delar av världen. Så vi alla är barn till Adam och Hawwa.

 

Vad kan vi lära oss av profeten Adams berättelse?

  1. Att Iblis(Satan) är människans värsta fiende.
  2. Vi lär oss att det var Satan som var orsaken till att Adam och Hawwa drevs ut från paradiset och att vägen till paradiset är att lyda Allah och att vara fiende till Satan.
  3. Adam och Eva syndade men fick Allahs förlåtelse. Allah är förlåtande. Så när vi gör ett fel eller syndar ska vi be Allah (swt) om förlåtelse. Allah(swt) är barmhärtig och förlåter den som ångrar sig.

 

Qabil och Habil

Adam och Eva lämnade paradiset och kom ner på jorden. Från och med nu började människornas liv på jorden. Adam och Eva var de första männniskorna på jorden. Alla människor kommer från Adam och Hawwa. De började nu arbeta för att försörja sig och sina barn. När de var i paradiset behövde de inte arbeta för där fanns allt som de ville ha för mat men nu på jorden måste de arbeta och kämpa för att skaffa sig mat.

Koranen berättar för oss historien om två av Adams söner Qabil och Habil

Varje gång Eva blev gravid födde hon tvillingar; en pojke och en flicka. Och Adam brukade låta pojken från den första födseln gifta sig med flickan från den andra födseln. Och han lät pojken från den anda födseln gifta sig med flickan från den första födseln. Den flicka som föddes tillsammans med Qabil var vackrare än den flicka som föddes tillsammans med Habil.

När barnen blev stora och det var dags för dem att gifta sig, ville Qabil inte gifta sig med den flicka som Adam ville att Qabil ska gifta sig med. Han ville gifta sig med den andra flickan som var vackrare. Men den flickan skulle Habil gifta sig med. Då försökte Adam övertyga Qabil att lyssna på honom men han vägrade. Han var envis och ville bara gifta sig med den andra flickan.

Då kom de överens om att var och en av dem, Qabil och Habil, ska ge ett offer (en gåva) till Allah. Och den av de som Allah accepterar hans offer ska ha rätt att gifta sig med flickan. Allah tog emot Habils offer men inte Qabils offer. Qabil blev därför arg och avundsjuk på sin bror Habil, och han sade till Habil : Jag ska döda dig. Men Habil som var en god människa och fruktade Allah ville inte slåss med sin bror. Han ville inte ens försvara sig. Han sade till Qabil:

"Om du sträcker ut din hand mot mig för att döda mig, sträcker jag inte ut min hand mot dig för att döda dig."

Och så dödade Qabil sin bror Habil.

Qabil var efteråt förvirrad och mycket ledsen. Han visste inte vad han ska göra med Habils döda kropp. På den tiden kände de inte till hur man begraver en död människa. Men Allah skickade två korpar för att slåss mot varandra framför Qabil, tills en av de dödade den andra. Sedan grävde korpen ett hål i jorden för att begrava den andra korpen. Korpen gjorde så för att lära Qabil hur han ska begrava sin brors kropp Habil. Det är Allah som ville att korpen som skulle visa Qabil hur han skulle begrava sin broder. Då grävde han också i jorden och begravde sin bror.

Det här var första mordet i världen.

 


(*) swt : Står för subhanahu wa ta-ala. Man säger så när man nämner Allahs namn.

(**) (***)Änglar och jinner: är två andra typer av varelser som Allah skapade innan han skapade Adam. Änglar som är skapade av ljus och jinner som är skapade av eld.


© www.barnskolan.com