Namn:_______________________________  Datum:_____________
www.barnskolan.com


Hitta alla de ord som finns i listan längst ner. Orden kan stå lodrätt, vågrätt eller diagonalt. Leta i alla riktnigar framåt, bakåt, nedåt och uppåt.


JS QX J
O Q A B J L C B
U A M Q V L Y L
G R C A F L F V F
M M T E R T U G A Y
R N I P A A Z B S J O Q I J
H I O F Q H K V G A B D S H A H A D A Q
W N Q L F A A R L Y R R V P U U Q A G A J
M H E S A L R Z Q Y N A X R Y O H U L Z T Z
T N A L D L L Q U O M P Y X I C O T A L A S
T W C V I L L A L A H E P K N A J A D N A D
M G H A J J T Z H V P G A X Q U A T H V X A
U I S L A M S P E L A R E B A U R A P O
U G T B B U P C
A M X N
 
ISLAMSPELARE    SHAHADA    SALAT    ZAKAT    SAWM    HAJJ    IDALFITR    IDALADHA    HALAL    HARAM

Copyright © 2010 www.barnskolan.com