Namn: ____________________________________

Datum: ____________________________________

Hitta alla orden som är listade nedan under rutnätet.
Orden kan stå lodrätt eller vågrätt.
Leta i alla riktnigar framåt, bakåt, nedåt och uppåt.


l h n l a a l - l a l - n a r a l
a s a a n a s h h i l s s l a a s
d h i a a a a i i n h u a a b - h
s l h r m a m - r l a b h h k n a
r - a a h l l r l i n h a b a h l
h a l l a l l i - a h a l i - a l
i r a a r l n m l i l n l s u s a
a h l r - h h l a a h a u m h l -
a a - a r h a b l u l l r i a a a
h n a h a l h a m d u l i l l a h
a m a a h l m b n l b a f l l s s
a s t h i a i h r - a h h a a n n
i l l h m a l l a l u l g h r h i
h l t s r a b g r a l t a a r a l
a a i l a a r h h l h a t a h h u
a l l l l r r u l h - a s t a a t
a t l l s i i s - m a a a h a a h

alhamdulillah la-ilaha-illallah subhanallah
insha-allah allahu-akbar bismillah
ar-rahman ar-rahim astaghfirullahCopyright © 2010 www.barnskolan.com