Namn: ____________________________________

Datum: ____________________________________

I detta sökord ska du hitta namnen på de profeter som är listade nedan under rutnätet.
Namnen kan stå lodrätt eller vågrätt.
Leta i alla riktnigar framåt, bakåt, nedåt och uppåt.


Profeter

h i l i a s i i i a s
i a f m i h b u b a u
l s i i d d a w u d r
a h k h r e z y q a y
s u l a i m a n a m f
u a u r s m k u y r u
m i h b m a a h u d m
a b d i a h r a n a b
q a h s i u i r u l h
y i u h l m y u s u f
b u y a h y a n i t u

ibrahim muhammed adam
yusuf musa yunus
salih nuh hud
shuaib yaqub harun
lut ishaq ayub
ilias sulaiman dawud
zakariya yahya isa
dhulkifl idris ismailCopyright © 2010 www.barnskolan.com