Namn: ____________________________________

Datum: ____________________________________

I detta sökord ska du hitta namnen på de profeter som är listade nedan under rutnätet. Namnen kan stå både från vänster till höger eller uppifrån och nedåt.


Profeter 2

a n i s h a q s
a u u m n u m b
i h m u s a n m
j a k o b a a j
o a i h a a m j
s u l a i m a n
y a h y a u a a
m uh a m m e d

MUSA NUH JAKOB
ISHAQ SULAIMAN YAHYA
MUHAMMEDCopyright © 2010 www.barnskolan.com