Namn: ____________________________________

Datum: ____________________________________

I detta sökord ska du hitta namnen på de profeter som är listade nedan under rutnätet.
Namnen kan stå lodrätt, vågrätt eller diagonalt.
Leta i alla riktnigar framåt, bakåt, nedåt och uppåt.


Profeter

s s y s u i a m l y h
y a q u b d a s f a n
u u a a b r u l i s t
n a y d i i a n k u l
u h u e a s a i l i i
s i b m u m m u u a a
n l d m i b r a h i m
z a k a r i y a d s s
h s l h w h r d u h i
y u s u f u a y h a y
s i n m n a d i u q n

ibrahim muhammed adam
yusuf musa yunus
salih nuh hud
shuaib yaqub harun
lut ishaq ayub
ilias sulaiman dawud
zakariya yahya isa
dhulkifl idris ismailCopyright © 2010 www.barnskolan.com