Namn _____________________________
Datum ___________________


Sökord-islamiska ord

O N K H S V A K E E
Q T U K X L T Q M L
F V S F G B R I S D
L B O X A F L B K A
X F U V N S B L O I
S F A H U A T A R N
N A Q M E L E A A Q
M C I S L A M N N S
S Z A K A T E T G I
H E T N O D Y O S O
Hitta följande ord. Orden kan stå lodrätt, vågrätt eller diagonalt.
Leta i alla riktnigar framåt, bakåt, nedåt och uppåt.

muslim, salat, islam, koran, zakat, qibla, fastan
Copyright © 2010 www.barnskolan.com