Korsord 8

1       2 3   4
               
    5     6    
  7            
      8        
        9      
               
  10            

 

Vägrätt

1. Det finns fem saker som varje muslim måste göra. De kallas Islams...
6. Den första människan Allah (swt) skapade var inte en kvinna utan en...
7. I vilken veckodag samlas muslimer för att be tillsammans?
8. Den högtid som muslimer firar kallas...
9. Vad hette den första människan som Allah (swt) skapade?
10. Den första suran i Koranen heter Al...

Lodrätt

1. Muhammed (saws) är vår...
2. Den månad som muslimer fastar i heter ...
3. Vad hette den första kvinnan som Allah (swt) skapade?
4. Den mat som muslimer får äta ska vara...
5. I vilken stad föddes profeten Muhammed (saws)?


Copyright © 2010 www.barnskolan.com