Korsord 7

1   2     3   4       5       6
                               
7           8         9        
                               
                10              
11                              
            12     13   14        
15       16                      
                               
  17                 18   19   20  
      21     22                  
                  23            
24 25                            
                26              
                               
      27                        

Vågrätt

3. En speciell nattbön som utförs under Ramadan.
7. Den första islamiska månaden.
9. Profeten föddes där
10. Muslimernas viktigaste bok.
11. Alla människors fader.
12. Det gamla namnet på landet Etiopien.
15. Alla människors moder.
17. Morgonbönen.
18. Moské på arabiska.
21. Den tredje pelaren av Islams fem pelare (på arabiska).
23. Profeten Hud skickades till folket...
24. Islams första pelare (på arabiska).
27. Jannah på svenska.

Lodrätt

1. Den dag då alla människor återuppväcks efter döden.
2. profetens följeslagare på arabiska.
4. De tre första bokstäverna i namnet på en islamisk månad.
5. En farbror till profeten.
6. En vers i Koranen kallas...
8. En av ledarna i Mecka som hatade profeten mycket.
13. Fasta på arabiska.
14. De vita kläder som muslimer tar på sig under Hajj.
16. Ett kapitel i Koranen kallas...
18. Namnet på en profet.
19. Den första martyren i Islam.
20. Namnet på en profet.
22. Etikett på arabiska.
23. Eftermiddagsbönen.
25.Namnet på en profet.
26. En farbror till profeten.


Copyright © 2010 www.barnskolan.com