Korsord- Profeten (saws)

This crossword was created by Barnskolan with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1    23
         
4     
       
5               
                 
       
       
      6      7
               
       
       
       
       
  89         
               
   
   
10               
                 
   
   
11   
     
  12           
               
     
     
    13                 
                       
14         
           

Vågrätt

 1. Den grotta som profeten(saws) brukade gå till och vara ensam där.
 2. Profeten Muhammeds första fru.
 3. Jibril (Gabriel) är en .....
 4. ABU-LAHAB var profetens .....
 5. Abu-Lahabs fru.
 6. Profetens bästa vän.
 7. Det gamla namnet på det land som numera heter Etiopien.
 8. Profetens mamma.

Lodrätt

 1. Ordet utvandring på arabiska.
 2. En farbror till profeten (saws) som hjälpte honom och skyddade honom från Quraish.
 3. Profeten (saws) var 40 år gammal när han fick sin första .....
 4. Vad hette Khadijas kusin i förnamn?
 5. Vad var det första ord som ängeln sade till profeten Muhammed (saws) i grottan?
 6. Profeten Muhammed (saws) kunde inte läsa eller skriva, han var .....
 7. Profeten (saws) föddes i staden .....
 8. Profeten (saws) kallades Al - ..... på grund av hans trovärdighet och pålitlighet.


Barnskolan © 2009
This crossword puzzle was created with EclipseCrossword.