Kosrord 4

This crossword was created by Barnskolan with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1    2  3
           
    4
     
5          6 
               
       
       
78        9     
                   
         
         
    10     
           
  11           
               
      12           
                   
13         
           
     
     
    14   
         
  15             
                 

Vågrätt

 1. Ett annat ord för bön.
 2. Jibril (Gabriel) är en .....
 3. Namnet på den kvinna som blev den första martyren i islam.
 4. Den grotta som profeten(saws) brukade gå till och vara där ensam.
 5. Abu-Lahab var profetens .....
 6. Profeten (saws) kallades Al - ..... på grund av hans trovärdighet och pålitlighet.
 7. Vad var det första ord som Ängeln sade till profeten Mohammad (saws) i grottan?
 8. Profeten Muhammeds första fru.

Lodrätt

 1. Det gamla namnet på det land som numera heter Etiopien.
 2. Ordet utvandring på arabiska.
 3. Profeten (saws) var 40 år gammal när han fick sin första .....
 4. Profetens bästa vän.
 5. Profeten Muhammed (saws) kunde inte läsa och skriva, han var .....
 6. Profetens mamma.
 7. Vad hette Khadijas kusin i förnamn?


Barnskolan © 2009
This crossword puzzle was created with EclipseCrossword.