Korsord 3

This crossword was created by Barnskolan with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
 
 
2  3      4
             
  5    6
         
7         
           
           
           
8                           
                             
         
         
91011   
         
12         
           
13                   
                     
      14       
               
         
         
     
     
15           
             

Vågrätt

 1. Den tredje delen av kroppen vi tvättar under wudu är .....
 2. Islams första pelare (på svesnska).
 3. De människor vi måste respektera mest är våra .....
 4. I Islam finns det regler för hur vi ska uppföra oss i olka situationer. Reglerna kallas (på arabiska) .....
 5. Det arabiska ordet för Gud.

Lodrätt

 1. Vi börjar fasta i Ramadan när vi ser .....
 2. Den måltid som man tar tidigt på morgonen i Ramadan.
 3. Profeten Muhammeds farfar.
 4. Kaba finns i den här staden.
 5. Fastan innebär att man avstår från mat och dryck från gryningen till .....
 6. Den högtid (Id) som vi firar efter Ramadan heter Id al.....
 7. Fred på arabiska.
 8. Profeten (saws) tillhörde klanen .....
 9. Den moské som Kaba ligger i heter Masjid al- .....
 10. Under wudu sköljer vi munnen.....gånger.


Barnskolan © 2009
This crossword puzzle was created with EclipseCrossword.