Korsord 1- Islams pelare

This crossword was created by Barnskolan with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1    23
         
   
   
4       
         
  5   
       
6       
         
  7       
           
8         
           
 
 
9     
       
 
 

Vågrätt

  1. Morgonbönen.
  2. Islams fjärde pelare (på arabiska).
  3. Eftermiddagsbönen.
  4. Kvällsbönen.
  5. Vi gör det fem gånger om dagen ( på arabiska).
  6. Betalas till fattiga och behövade.
  7. Vi gör det en gång i livet (på arabiska).

Lodrätt

  1. Den kommer en gång om året.
  2. Middagsbönen.
  3. Islams första pelare (på arabiska).


Barnskolan © 2009
This crossword puzzle was created with EclipseCrossword.