Korsord 1- Lätt

This crossword was created by Barnskolan with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
   
   
   
3   
     
     
     
4    5       
               
 
 
6           
             
 
 

Vågrätt

  1. Vad heter profeten(saws)?
  2. Muslimernas bok heter .......

Lodrätt

  1. Vem har skapat oss?
  2. Vad är din religion?
  3. Vi ber ... gånger om dagen.
  4. Den första människan.


Barnskolan © 2009
This crossword puzzle was created with EclipseCrossword.