Rita färdigt bilden genom att rita från prick till prick i rätt ordningsföljd. Börja vid siffran 1.
Ladda ner och skriv ut!

 


© www.barnskolan.com